Grassi trainingen en opleidingen

Time Management
Geschreven door Administrator

Helaas hebben wij niet alle tijd van de wereld. “Tijd maken”, in de letterlijke zin van het woord, is helaas niet mogelijk. We kunnen wel meer realiseren in de tijd die ons gegeven is. Eenieder beschikt over dezelfde hoeveelheid tijd en toch is het zo dat collega’s of vrienden in deze zelfde tijd meer voor elkaar krijgen. Het is dan ook van grootste belang te begrijpen waarom dat zo is.

Helaas: wilt u tijd sparen dient u eerst tijd te investeren. Als u niet steeds weer de tijd neemt om te bepalen wat je in een bepaalde periode wilt doen zal de tijd u “weglopen”.

Daar ons niet alle tijd is gegeven dienen we te trachten zoveel mogelijk leuke en waardevolle dingen te doen in een korte periode.

Deze cursus gaat over de vraag hoe je tijd kunt verspillen en hoe je tijd zo optimaal mogelijk kunt besteden.

Resultaat:

  • · U kunt uw taken inzichtelijk maken en houden.
  • · U deelt uw tijd beter in a.d.h.v. prioriteiten.
  • · U leert “nee” zeggen en delegeren.
  • · U creëert rust op uw werkplek.
  • · U leert omgaan met deadlines.
  • · U leert ontspannen te acteren in een gespannen situatie.

Doelgroep:

Iedereen die de tijds beheersing wil verbeteren en daarmee ook zijn/haar performance.

Aanpak:

Voorafgaand vindt een nulmeting plaats, dit gebeurt schriftelijk. In het eerste dagdeel ligt de focus op de bewustwording van eigen gedrag. In het tweede dagdeel ligt de focus op bewust managen van eigen tijd met als doel dit om te zetten naar een onbewuste bekwame eigenschap.