Grassi trainingen en opleidingen

Coaching
Geschreven door Gilbert Grassi

Coaching

Coaching is een doel- of resultaatgerichte vorm van begeleiden gericht op het zelfstandig functioneren in het werk of gericht op het (verder) leren van het individu. Coachen kan zich dan ook richten op het oplossen van problemen binnen de organisatie.  Bij coaching staan door de organisatie gestelde doelen centraal. De organisatie kan de respondent en diens coach een opdracht verstrekken waar tijdens de coaching aan gewerkt moet worden. 

Het resultaat van deze coaching is veelal het effectiever functioneren wanneer u werkstress ervaart. U bent in staat zelfrefelectie toe te passen en met ander gedrag te experimenteren. Op deze wijze werkt u op een speelse en actieve manier aan u persoonlijk effectiviteit.

Tijdens het kennismakingsgesprek worden afspraken gemaakt m.b.t. doelen en verwachtingen. 

 

Doelgroep

Managers, werknemers en leidinggevenden